Τροφοδοσία & Ανάφλεξη

Τροφοδοσία & Ανάφλεξη

Αναζήτηση με Όχημα

Παρακαλώ Επιλέξτε Μοντέλο για Τροφοδοσία & Ανάφλεξη

Ψύκτης καυσίμων

Ψυγείο EGR

Φλάντζες EGR

Φλάντζες

Φλάντζες

Φίλτρο καυσίμων & περίβλημα

Φίλτρο καυσίμων

Σώμα πεταλούδας γκαζιού & εξαρτήματα

Σωλήνες καυσίμων

Σωλήνας διανομής καυσίμων

Σύστημα υποπίεσης ανάφλεξης

Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα

Σύστημα παροχής δευτερεύοντος αέρα

Σύστημα δευτερεύοντος αέρα

Σύστημα δευτερεύοντος αέρα

Σύστημα αερίου

Συσσωρευτής πίεσης

Συνδεσμολογία & φούσκες

Σετ μετατροπής

Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου & διακόπτης

Ρύθμιση του ρελαντί

Ρεζερβουάρ καυσίμων & αξεσουάρ

Προθερμαντήρας καυσίμου

Προθερμαντήρας

Προαντίσταση

Πολλαπλασιαστής

Πλεξούδα καλωδίων τροφοδοσίας

Πεντάλ γκαζιού

Ντίζα γκαζιού

Μπουζοκαλώδια & εξαρτήματα σύνδεσης

Μπουζί

Μπεκ & εξαρτήματα

Μπεκ & βάση μπεκ

Μονάδα ψεκασμού

Μονάδα ανάφλεξης & εγκέφαλος

Μονάδα EGR

Μηχανισμός σταματήματος

Μετρητής μάζας αέρα

Μετατροπέας πίεσης EGR

Κλίμακα ένδειξης (ρύθμιση του αβάνς)

Καρμπυρατέρ κομπλέ

Εργαλεία συστήματος παροχής καυσίμων

Εργαλεία συστήματος ανάφλεξης

Εργαλεία συστήματος τροφοδοσίας

Εξαρτήματα καρμπυρατέρ

Εξαρτήματα αντλίας καυσίμων

Ένδειξη προθέρμανσης

Έλεγχος καυσαερίων EGR

Έλεγχος αέρα EGR

Εγκέφαλος, ρελέ & αισθητήρες ανάφλεξης

Εγκέφαλος τροφοδοσίας

Διανομέας & εξαρτήματα

Διακόπτης ανάφλεξης

Διακόπτης & ρελέ τροφοδοσίας

Βάση

Βαλβίδες συστήματος τροφοδοσίας

Βαλβίδες καρμπυρατέρ

Βαλβίδες & μονάδα βαλβίδων

Βαλβίδα παροχής δευτερεύοντος αέρα

Βαλβίδα δευτερεύοντος αέρα

Αποσβεστήρας ταλαντώσεων

Αντλία ψεκασμού καυσίμων/αντλία υψηλής πίεσης

Αντλία καυσίμων

Αντλία δευτερεύοντος αέρα

Αισθητήρες συστήματος τροφοδοσίας

Αισθητήρας στροφών-παλμοδότης

Αισθητήρας στάθμης ρεζερβουάρ

Αισθητήρας νερού

Αισθητήρας λάμδα

Euro1-/Euro2-/D3 μετατροπή

EGR Βαλβίδα υποπίεσης

EGR Βαλβίδα πολλαπλής εισαγωγής

EGR Βαλβίδα επιστροφής καυσαερίων

© 2017 getparts.gr. All Rights Reserved.
Design & Development by